מערכת שעות - SPINNING

February 25 - March 1 2024

Sunday 25/02 Monday 26/02 Tuesday 27/02 Wednesday 28/02 Thursday 29/02 Friday 01/03 Saturday 02/03
07:30
08:15
09:15
10:15
11:15
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00