מערכת שעות - SPINNING

May 31 - June 5 2020

Sunday 31/05 Monday 01/06 Tuesday 02/06 Wednesday 03/06 Thursday 04/06 Friday 05/06 Saturday 06/06
07:30
08:15
09:15
10:15
11:15
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00