כרטיסיות

מחירון 2024

כניסות מחיר לכניסה בודדת
גרביטי קידס בודד 55 ש"ח 1
ספינינג בודד נוער/סטודנט/חייל 70 ש"ח 1
גרביטי בודד סטודנט/חייל/נוער 85 ש"ח 1
ספינניג בודד 90 ש"ח 1
גרביטי בודד 100 ש"ח 1
ספינניג נוער/חייל/סטודנט 600 ש"ח 10 60ש"ח
פונקציונאלי קטנה 650 ש"ח 10 65ש"ח
גרביטי חייל/סטודנט/נוער קטן 750 ש"ח 10 75ש"ח
ספינניג קטן 750 ש"ח 10 75ש"ח
גרויטי קטן 900 ש"ח 10 90ש"ח
ספינינג נוער/חייל/סטודנט גדול 1375 ש"ח 25 55ש"ח
פונקציונאלי גדולה 1450 ש"ח 25 58ש"ח
גרביטי סטודנט/חייל/נוער גדול 1625 ש"ח 25 65ש"ח
ספינניג גדול 1700 ש"ח 25 68ש"ח
גרויטי גדול 2000 ש"ח 25 80ש"ח
גרביטי קידס 2200 ש"ח 40 55ש"ח
פונקציונאלי ג'מבו 2500 ש"ח 50 50ש"ח
ספינינג ג'מבו 3000 ש"ח 50 60ש"ח
גרביטי ג'מבו 3500 ש"ח 50 70ש"ח