כרטיסיות

מחירון 2020

כניסות מחיר לכניסה בודדת
ספינינג בודד נערות 50 ש"ח 1
גרביטי קידס בודד 55 ש"ח 1
גרביטי בודד סטודנט/חייל/נוער 65 ש"ח 1
ספינניג בודד 70 ש"ח 1
שיעור בודד 75 ש"ח 1
בייבי גרביטי בודד 80 ש"ח 1
גרביטי בודד 85 ש"ח 1
גרביטי בייבי 320 ש"ח 4 80ש"ח
ספינניג נוער/חייל/סטודנט 450 ש"ח 10 45ש"ח
גרביטי חייל/סטודנט/נוער קטן 550 ש"ח 10 55ש"ח
ספינניג קטן 580 ש"ח 10 58ש"ח
יוגה סטודנט/נוער/חייל 580 ש"ח 10 58ש"ח
כרטיסייה 650 ש"ח 10 65ש"ח
גרויטי קטן 800 ש"ח 10 80ש"ח
ספינינג נוער/חייל/סטודנט גדול 800 ש"ח 20 40ש"ח
גרביטי סטודנט/חייל/נוער גדול 1000 ש"ח 20 50ש"ח
ספינניג גדול 1060 ש"ח 20 53ש"ח
ספינינג ענק 1440 ש"ח 30 48ש"ח
גרויטי גדול 1500 ש"ח 20 75ש"ח
ספינינג ג'מבו 1720 ש"ח 40 43ש"ח
גרביטי ענק 1950 ש"ח 30 65ש"ח
גרביטי ג'מבו 2320 ש"ח 40 58ש"ח